Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Holland Diervoeders B.V.. Holland Diervoeders B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, ontstaan door het gebruik van deze site of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Holland Diervoeders B.V..

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 08/02/2011 bij de rechtbank in Rotterdam met deponeringsnummer 10/2011.

Contactgegevens

Holland Diervoeders B.V.
Postbus 889
3300 AW Dordrecht
Sluis Eivoer Plus is een natuurlijke samenstelling met hoogwaardige eiwitten, zaden, groenten, vitaminen en mineralen. Het bevordert de conditie van de volwassen vogel en de groei van de jonge vogel. Lees verder »